قابل توجه مراجعین و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام

لزوم رسیدگی به درخواست اشخاص ذینفع در رابطه با انجام کار و یا خودداری از انجام کاری از اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مراجعین محترم به استحضار می رساند که با توجه به اصلاحات قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 23اردیبهشت 1402 و اضافه شدن تبصره 4 به ماده 16 این قانون، طرح هر نوع شکایت علیه این اداره کل از سوی کارکنان و همچنین ارباب رجوع...